Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Kancelársky spotrebný materiál

Kancelársky spotrebný materiál

Názov obstarávania: Kancelársky spotrebný materiál
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 802,92 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 211.6 KB)