Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Kozmetická starostlivosť

Kozmetická starostlivosť

Názov obstarávania: Kozmetická starostlivosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26, 091 01 Stropkov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1200,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stropkov
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 413 KB)