Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kurzy a vzdelávanie

Kurzy a vzdelávanie

Názov obstarávania: Kurzy a vzdelávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk
Web: www.dostojnyzivot.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 7350,02 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 398.3 KB)