Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektor, Spracovanie Manuálu pre UoZ

Lektor, Spracovanie Manuálu pre UoZ

Názov obstarávania: Lektor, Spracovanie Manuálu pre UoZ
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 9360 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 134.1 KB)