Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Materiál na arteterapiu a ergoterapiu

Názov obstarávania: Materiál na arteterapiu a ergoterapiu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9
949 01 Nitra
simona.nagy@centrumslniecko.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 776,99 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 4.2 MB)