Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Montér sadrokartonovych konštrukcií

Montér sadrokartonovych konštrukcií

Názov obstarávania: Montér sadrokartonovych konštrukcií
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5. 093 01 Vranov nad Topľou

Predpokladaná hodnota zákazky: 9200 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 758.2 KB)