Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Murár

Murár

Názov obstarávania: Murár
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Levice
Ľ. Štúra 53. 934 03 Levice

Predpokladaná hodnota zákazky: 9600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levice
Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 123.1 KB)