Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup spotrebného tovaru pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov".

Nákup spotrebného tovaru pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov".

Názov obstarávania: Nákup spotrebného tovaru pre projekt " Občianske hliadky ako nástroj sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Zborov".
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Zborov
Zastúpený : Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10, 086 33 Zborov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1547,02 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 29.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 203 KB)