Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Obchodný predajca

Obchodný predajca

Názov obstarávania: Obchodný predajca
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Ádorská 41. 929 01 Dunajská Streda

Predpokladaná hodnota zákazky: 3540 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 528.2 KB)