Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre stupeň odbornej spôsobilosti (podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) – elektrotechnik § 21

Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre stupeň odbornej spôsobilosti (podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) – elektrotechnik § 21

Názov obstarávania: Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre stupeň odbornej spôsobilosti (podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) - elektrotechnik § 21
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1. 066 70 Humenné

Predpokladaná hodnota zákazky: 5904 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 299.8 KB)