Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná spôsobilosť elektrotechnikov - vyhláška č. 508/2009 Z.z.

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov - vyhláška č. 508/2009 Z.z.

Názov obstarávania: Odborná spôsobilosť elektrotechnikov - vyhláška č. 508/2009 Z.z.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Jána Bottu č. 4. 917 01 Trnava

Predpokladaná hodnota zákazky: 1500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trnava
Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.1 MB)