Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike – vyhláška č. 508/2009 Z.z

Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike – vyhláška č. 508/2009 Z.z

Názov obstarávania: Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike - vyhláška č. 508/2009 Z.z
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26. 091 01 Stropkov

Predpokladaná hodnota zákazky: 720 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stropkov
Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 262.6 KB)