Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Názov obstarávania: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88. 949 01 Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky: 3456 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 425.9 KB)