Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborný profesný kurz pre členov občianskej hliadky pre projekt

Odborný profesný kurz pre členov občianskej hliadky pre projekt

Názov obstarávania: Odborný profesný kurz pre členov občianskej hliadky pre projekt
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Zborov
Zastúpený : Ján Lukáč - starosta obce
Lesná 10
086 33 Zborov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 787,76 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 200.1 KB)