Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Odevy a obuv

Odevy a obuv

Názov obstarávania: Odevy a obuv
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa :Obec Veľká Ida
Sídlo: Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
Zastúpený: MVDr. Július Beluscsák
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00324 868
DIČ:2021245127
Telefón: 055 6996 616
Elektronická pošta: ouvida@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 238,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 357.6 KB)