Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » OPRAVENÉ! - Externá realizácia kurzov a školení pre členov rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

OPRAVENÉ! - Externá realizácia kurzov a školení pre členov rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Názov obstarávania: OPRAVENÉ! - Externá realizácia kurzov a školení pre členov rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mesto Stará Ľubovňa
Zastúpené: primátorom mesta PaedDr. Michalom Biganičom
IČO: 00 330 167
Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/43-15-228
Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 v pracovných dňoch
Kontaktná osoba: Eulalia Štefanová
e-mail: stefanova@staralubovna.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 656,91 € EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 101.7 KB)