Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Osobné ochranné pomôcky

Osobné ochranné pomôcky

Názov obstarávania: Osobné ochranné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943 www.prencov.sk prencov@prencov.sk

v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 598,43 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 458.3 KB)