Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Pilčík

Pilčík

Názov obstarávania: Pilčík
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec

Predpokladaná hodnota zákazky: 2751,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300 KB)