Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2012 (01.01.2012-31.03.2012)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2012 (01.01.2012-31.03.2012) v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Neboli realizované zákazky nad 1000 EUR.