Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II . Štvrťroku 2011 (01.04.2011-30.06.2011)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II . Štvrťroku 2011 (01.04.2011-30.06.2011)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Celková hodnota zákazky (vrátane DPH)

Úspešný uchádzač

Dodanie tonerov

20 957,05 €

Softline Services, a.s.,

Nákup kancelárskeho nábytku

2 644,32 €

BEAMI, spol. s r.o.,