Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II. štvrťroku 2013 (01.04.2013-30.06.2013)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v II. štvrťroku 2013 (01.04.2013-30.06.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky Celková hodnota zákazky (vrátane DPH) Úspešný uchádzač
Vypracovanie ergonomického návrhu riešenia pracoviska v budove nového sídla FSR 11.388,60 Kinnarps spol. s r.o.