Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie stravovacích služieb počas školenia k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Martine

Poskytnutie stravovacích služieb počas školenia k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Martine

Názov obstarávania: Poskytnutie stravovacích služieb počas školenia k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Martine
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2. P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 1424 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 127.9 KB)