Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov kurzu Kurátorské štúdiá II., k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v Levoči

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov kurzu Kurátorské štúdiá II., k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v Levoči

Názov obstarávania: Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov kurzu Kurátorské štúdiá II., k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v Levoči
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika

Predpokladaná hodnota zákazky: 2089,38 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Levoča
Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.8 MB)