Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá

Názov obstarávania: Poskytnutie ubytovacích služieb počas školení k národnému projektu Múzeá
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2. P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 4315 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Martin
Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 136.6 KB)