Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné a ochranné pomôcky

Pracovné a ochranné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné a ochranné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Málinec
Sídlo: Námestie SNP 474, 985 26 Málinec
Zastúpený: Ing. Igor Čepko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Igor Čepko
IČO: 00316211
DIČ: 2021237185
Telefón: +42147 4291 121
E-mail: malinec.starosta@stonline.sk
Web: www.malinec.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2375,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 03.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 233.4 KB)