Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a pre novo vytvorené pracovné miesta.´´

,,Pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a pre novo vytvorené pracovné miesta.´´

Názov obstarávania: ,,Pracovné pomôcky pre občiansku hliadku a pre novo vytvorené pracovné miesta.´´
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104,
05361 Spišské Vlachy
Zastúpený: Ivan Mižigár
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail na kontaktnú osobu: lenka.tothova@seitztothova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: Časť A - 2 415,00 € bez DPH , časť B - 585,80 € bez DPH, časť C - 1 109,20 € bez DPH EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 6.7 MB)