Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovník v obchodných sieťach / Práca s registračnou pokladricou

Pracovník v obchodných sieťach / Práca s registračnou pokladricou

Názov obstarávania: Pracovník v obchodných sieťach / Práca s registračnou pokladricou
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Galante
Stanična 5.924 01 Galanta

Predpokladaná hodnota zákazky: 8960 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Galanta
Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.3 MB)