Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovno-školiaci materiál pre sadenie, zber a uskladnenie poľnohospodárskych plodín

Pracovno-školiaci materiál pre sadenie, zber a uskladnenie poľnohospodárskych plodín

Názov obstarávania: Pracovno-školiaci materiál pre sadenie, zber a uskladnenie poľnohospodárskych plodín
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad č.300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045/672 62 44 www.prencov.sk
IČO 00320943 prencov@prencov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 333,34 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 331.5 KB)