Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a preskúšanie odbornej spôsobilosti

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a preskúšanie odbornej spôsobilosti

Názov obstarávania: Príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe. manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a preskúšanie odbornej spôsobilosti
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1. 066 70 Humenné

Predpokladaná hodnota zákazky: 2460 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 297.8 KB)