Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť

Názov obstarávania: Publicita a informovanosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Chemosvit, a.s.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Poprad
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 694.2 KB)