Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Publicita – Inzercia a propagácia projektu

Publicita – Inzercia a propagácia projektu

Názov obstarávania: Publicita – Inzercia a propagácia projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany

Predpokladaná hodnota zákazky: 335 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 167.5 KB)