Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Poradenstvo pre UoZ na TP – marginálne skupiny“

Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Poradenstvo pre UoZ na TP – marginálne skupiny“

Názov obstarávania: Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie „Poradenstvo pre UoZ na TP - marginálne skupiny“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 6160 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 305.2 KB)