Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Reklamné spoty pre Národné projekty Komunitné centrá a Rodina a práca

Reklamné spoty pre Národné projekty Komunitné centrá a Rodina a práca

Názov obstarávania: Reklamné spoty pre Národné projekty Komunitné centrá a Rodina a práca
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej aj  „IAZASI“)

IČO:  30854687

Sídlo: Špitálska 6,  Bratislava

Krajina:  Slovenská republika

Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

Fax:

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk

Internetová stránka: www.iazasi.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 19600 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba, Stavebné práce
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 343.1 KB)