Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI

Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI

Názov obstarávania: Servis a údržba tlačiarní a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Špitálska 25, Bratislava

Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 20000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 228.3 KB)