Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Služba - Pracovník v technickej výrobe – CNC/sústruh

Služba - Pracovník v technickej výrobe – CNC/sústruh

Názov obstarávania: Služba - Pracovník v technickej výrobe - CNC/sústruh
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 90 KB)