Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Služba - Regionálny CR/Turistický sprievodca

Služba - Regionálny CR/Turistický sprievodca

Názov obstarávania: Služba - Regionálny CR/Turistický sprievodca
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40. 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 98.9 KB)