Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Radzovce
Sídlo: Radzovce 506, 985 58 Radzovce
Zastúpený: Ing. Péter György, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Péter György
IČO: 00 316 369
DIČ: 2021115107
Telefón: +42147 449 11 34
E-mail: obecradzovce@mail.t-com.sk
Web: www.radzovce.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3116,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 298.2 KB)