Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa : Obec Rakúsy
Sídlo:Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
Zastúpený: Ing. Bystrík Václav
Kontaktná osoba:Mgr. Marcela Fiffiková
IČO:00326488
DIČ:2020697261
Telefón: 052 452 6728
Elektronická pošta:obec.rakusy@mail.t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 778,30 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 355.1 KB)