Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Stravné poukážky

Stravné poukážky

Názov obstarávania: Stravné poukážky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa :Obec Veľká Ida
Sídlo: Kaštieľ č. 42, 044 55 Veľká Ida
Zastúpený: MVDr. Július Beluscsák
Kontaktná osoba: Ingrid Bajáková
IČO:00324 868
DIČ:2021245127
Telefón: 055 6996 616
Elektronická pošta:ouvida@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 004,00 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 357.3 KB)