Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Názov obstarávania: Tlačiarenské služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Predpokladaná hodnota zákazky: 19485.43 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.08.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 351.7 KB)