Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Včelárske potreby

Včelárske potreby

Názov obstarávania: Včelárske potreby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Nový domov, Kalinčiakova 1051/22, 09101 Stropkov
Zodpovedná osoba: PaedDr.Jaroslav Maruščák
Mobil: 0907903560
Mail: novy.domov.oz.sk@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 18333,33 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Stropkov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 312.8 KB)