Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie

Výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie

Názov obstarávania: Výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

MEDEKO CAST s.r.o.

Orlové 255. 017 01 Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 700 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 22.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 31.6 KB)