Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Vytvorenie dokumentárnych fotografií zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie na Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Vytvorenie dokumentárnych fotografií zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie na Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Názov obstarávania: Vytvorenie dokumentárnych fotografií zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie na Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Implementačná agentúra pre OP ZaSI

Špitálska 6

814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 871,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 107.9 KB)