Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Využitie IKT technológií v praxi - AutoCAD

Využitie IKT technológií v praxi - AutoCAD

Názov obstarávania: Využitie IKT technológií v praxi - AutoCAD
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1766.40 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stropkov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 89.3 KB)