Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávací kurz

Vzdelávací kurz

Názov obstarávania: Vzdelávací kurz
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek 
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2333,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Kežmarok
Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 106.8 KB)