Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávacia aktivita s názvom „Hotelierstvo - CR"

Vzdelávacia aktivita s názvom „Hotelierstvo - CR"

Názov obstarávania: Vzdelávacia aktivita s názvom „Hotelierstvo - CR"
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Zvolenská cesta 27
974 05 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 9600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 05.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 196.3 KB)