Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » „Vzdelávacie aktivity pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

„Vzdelávacie aktivity pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Názov obstarávania: „Vzdelávacie aktivity pre projekt „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 950,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 194 KB)