Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávanie v oblasti marketingu múzeí

Vzdelávanie v oblasti marketingu múzeí

Názov obstarávania: Vzdelávanie v oblasti marketingu múzeí
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 2400 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 105.5 KB)