Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky.

Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky.

Názov obstarávania: Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová

+421 2 204 31 106

ivana.vargova2@ia.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 987,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 29.09.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 379.4 KB)