Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie dodania stojanov na stoly

Zabezpečenie dodania stojanov na stoly

Názov obstarávania: Zabezpečenie dodania stojanov na stoly
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ústredie práce. sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8. 812 67 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 4000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.8 MB)